Hammelv Vandværk


Disse billeder viser lidt om arbejdet med gennemboringen af vor sydligste boring, der nu er nede i en dybde
på 115 m.

Årets Generalforsamling. Tirsdag d. 25 april 2023 kl. 19.00.
Afholdes i Hammelev Forsamlingshus. Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før. Dagsordenen kan læses under vedtægter her på hjemmesiden.


Al henvendelse vedrørende vandværket, også i forbindelse med driftsforstyrrelser m.m., på telefon - 74507003 - Send E-mail til Hammelev Vandværk © lymix 2019