Hammelv Vandværk


Disse billeder viser lidt om arbejdet med gennemboringen af vor sydligste boring, der nu er nede i en dybde
på 115 m.

Generalforsamling
Generalforsamlingen for året 2019, afholdes tirsdag d. 28 april 2020, kl. 19,00, i Hammelev Forsamlingshus.


Al henvendelse vedrørende vandværket, også i forbindelse med driftsforstyrrelser m.m., på telefon - 74507003 © lymix 2019